Patisiran (Onpattro) til behandling av hereditær (arvelig) transthyretin amyloidose (hATTR)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/patisiran-onpattro-til-behandling-av-hereditaer-arvelig-transthyretin-amyloidose-hattr)