Pegvaliase til behandling av Føllings sykdom (fenylketonuri)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(https://www.helsebiblioteket.no/mednytt/legemidler/pegvaliase-til-behandling-av-follings-sykdom-fenylketonuri)