Pembrolizumab (Keytruda) for avansert eller tilbakevendende PD-1 positiv ikke-småcellet lungekreft – andrelinje

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/pembrolizumab-keytruda-for-avansert-eller-tilbakevendende-pd-1-positiv-ikke-smacellet-lungekreft-andrelinje)