Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med kjemoterapi, med eller uten bevacizumab, til behandling av vedvarende, tilbakevendende eller metastatisk livmorhalskreft hos voksne

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/pembrolizumab-keytruda-i-kombinasjon-med-kjemoterapi-med-eller-uten-bevacizumab-til-behandling-av-vedvarende-tilbakevendende-eller-metastatisk-livmorhalskreft-hos-voksne)