Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med kjemoterapi som neoadjuvant behandling, etterfulgt som monoterapi som adjuvant behandling etter operasjon hos voksne med...

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/pembrolizumab-keytruda-i-kombinasjon-med-kjemoterapi-som-neoadjuvant-behandling-etterfulgt-som-monoterapi-som-adjuvant-behandling-etter-operasjon-hos-voksne-med)