Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med kjemoterapi til behandling av lokalt tilbakefallende ikke-resektabel eller metastatisk trippelnegativ brystkreft hos voksne, der svulsten uttrykker PD-L1 med CPS ≥ 10 og som ikke tidligere har mottatt...

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/pembrolizumab-keytruda-i-kombinasjon-med-kjemoterapi-til-behandling-av-lokalt-tilbakefallende-ikke-resektabel-eller-metastatisk-trippelnegativ-brystkreft-hos-voksne-der-svulsten-uttrykker-pd-l1-med-cps-10-og-som-ikke-tidligere-har-mottatt)