Pembrolizumab (Keytruda) som monoterapi ved førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/pembrolizumab-keytruda-som-monoterapi-ved-forstelinjebehandling-av-ikke-smacellet-lungekreft-nsclc)