Pembrolizumab (Keytruda) til adjuvant behandling av voksne pasienter etter fullstendig reseksjon av melanom stadium III

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/pembrolizumab-keytruda-til-adjuvant-behandling-av-voksne-pasienter-etter-fullstendig-reseksjon-av-melanom-stadium-iii)