Peramivir til behandling av influensa hos voksne

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(https://www.helsebiblioteket.no/mednytt/legemidler/peramivir-til-behandling-av-influensa-hos-voksne)