Perampanel (Fycompa) som tilleggsbehandling ved epileptiske anfall hos pasienter under 12 år

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/perampanel-fycompa-som-tilleggsbehandling-ved-epileptiske-anfall-hos-pasienter-under-12-ar)