Pertuzumab og trastuzumab i kombinasjon (Phesgo) til behandling av tidlig brystkreft og metastatisk brystkreft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/pertuzumab-og-trastuzumab-i-kombinasjon-phesgo-til-behandling-av-tidlig-brystkreft-og-metastatisk-brystkreft)