Pertuzumab (Perjeta) i kombinasjon med trastuzumab og kjemoterapi til adjuvant behandling av tidlig HER-2 positiv brystkreft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/pertuzumab-perjeta-i-kombinasjon-med-trastuzumab-og-kjemoterapi-til-adjuvant-behandling-av-tidlig-her-2-positiv-brystkreft)