Pitolisant til behandling av uttalt søvnighet (excessive daytime sleepiness) hos pasienter med obstruktiv søvnapné

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/pitolisant-til-behandling-av-uttalt-sovnighet-excessive-daytime-sleepiness-hos-pasienter-med-obstruktiv-sovnapne)