Plazomicin til behandling av kompliserte urinveisinfeksjoner

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/plazomicin-til-behandling-av-kompliserte-urinveisinfeksjoner)