Pomalidomid (Imnovid) i kombinasjon med bortezomib og dexametason til voksne pasienter med residiverende og refraktær myelomatose som har fått minst to tidligere behandlingsregimer, inkludert lenalidomid

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/pomalidomid-imnovid-i-kombinasjon-med-bortezomib-og-dexametason-til-voksne-pasienter-med-residiverende-og-refraktaer-myelomatose-som-har-fatt-minst-to-tidligere-behandlingsregimer-inkludert-lenalidomid)