Ponesimod til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/ponesimod-til-behandling-av-relapserende-remitterende-multippel-sklerose-rrms)