Ramucirumab (Cyramza) som monoterapi til behandling av leverkreft hos pasienter med alfaføtoprotein ≥ 400 ng/ml, etter behandling med sorafenib

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/ramucirumab-cyramza-som-monoterapi-til-behandling-av-leverkreft-hos-pasienter-med-alfafotoprotein-400-ng-ml-etter-behandling-med-sorafenib)