Ranibizumab (Lucentis) til behandling av non-proliferativ og proliferativ diabetisk retinopati

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/ranibizumab-lucentis-til-behandling-av-non-proliferativ-og-proliferativ-diabetisk-retinopati)