Ranibizumab (Lucentis) til behandling av retinopati hos premature spedbarn

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(https://www.helsebiblioteket.no/mednytt/legemidler/ranibizumab-lucentis-til-behandling-av-retinopati-hos-premature-spedbarn)