Ranibizumab til behandling av voksne pasienter med neovaskulær aldersrelatert makuladegenerasjon («våt» AMD)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/ranibizumab-til-behandling-av-voksne-pasienter-med-neovaskulaer-aldersrelatert-makuladegenerasjon-vat-amd)