Remdesivir til behandling av COVID-19 hos pasientar (≥12 år) med pneumoni som treng oksygenbehandling.

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/remdesivir-til-behandling-av-covid-19-hos-pasientar-12-ar-med-pneumoni-som-treng-oksygenbehandling)