Remimazolam til sedasjon ved diagnostiske eller kirurgiske prosedyrer

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/remimazolam-til-sedasjon-ved-diagnostiske-eller-kirurgiske-prosedyrer)