Ribociclib (LEE011) i førstelinjebehandling av avansert hormonreseptor positiv HER2 negativ brystkreft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/ribociclib-lee011-i-forstelinjebehandling-av-avansert-hormonreseptor-positiv-her2-negativ-brystkreft)