Ribosiklib (Kisqali) i kombinasjon med aromatasehemmer eller fulvestrant til førstelinjebehandling av HR-positiv, HER2- negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/ribosiklib-kisqali-i-kombinasjon-med-aromatasehemmer-eller-fulvestrant-til-forstelinjebehandling-av-hr-positiv-her2-negativ-lokalavansert-eller-metastatisk-brystkreft)