Ripretinib til behandling av avansert gastrointestinal stromal tumor (GIST)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/ripretinib-til-behandling-av-avansert-gastrointestinal-stromal-tumor-gist)