Risankizumab til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/risankizumab-til-behandling-av-moderat-til-alvorlig-plakkpsoriasis)