Rituksimab (MabThera) til behandling av granulomatøs polyangitt (Wegeners granulomatose, GPA) og mikroskopisk polyangitt (MPA)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/rituksimab-mabthera-til-behandling-av-granulomatos-polyangitt-wegeners-granulomatose-gpa-og-mikroskopisk-polyangitt-mpa)