Rociletinib (Xegafri) til behandling av avansert eller tilbakevendende ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/rociletinib-xegafri-til-behandling-av-avansert-eller-tilbakevendende-ikke-smacellet-lungekreft-nsclc)