Rucaparib (Rubraca) til vedlikeholdsbehandling av platinumsensitiv eggstokkreft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(https://www.helsebiblioteket.no/mednytt/legemidler/rucaparib-rubraca-til-vedlikeholdsbehandling-av-platinumsensitiv-eggstokkreft)