Rufinamide (Inovelon) som tilleggsbehandling ved epileptiske anfall forbundet med Lennox-Gastaut syndrom hos pasienter fra og med ett år.

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/rufinamide-inovelon-som-tilleggsbehandling-ved-epileptiske-anfall-forbundet-med-lennox-gastaut-syndrom-hos-pasienter-fra-og-med-ett-ar)