Satralizumab som monoterapi eller i kombinasjon med immunsupprimerende terapi til behandling av voksne og ungdom ≥12 år med neuromyelitis optica spectrum disorders (NMOSD)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/satralizumab-som-monoterapi-eller-i-kombinasjon-med-immunsupprimerende-terapi-til-behandling-av-voksne-og-ungdom-12-ar-med-neuromyelitis-optica-spectrum-disorders-nmosd)