Sekukinumab (Cosentyx) til behandling av plakkpsoriasis hos barn over 6 år

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/sekukinumab-cosentyx-til-behandling-av-plakkpsoriasis-hos-barn-over-6-ar)