Selinexor i kombinasjon med lavdose deksametason til behandling av relapsert og refraktær myelomatose

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/selinexor-i-kombinasjon-med-lavdose-deksametason-til-behandling-av-relapsert-og-refraktaer-myelomatose)