Selinexor (Nexpovio) i kombinasjon med bortezomib og deksametason til behandling av voksne pasienter med myelomatose som har mottatt minst en tidligere behandling

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/selinexor-nexpovio-i-kombinasjon-med-bortezomib-og-deksametason-til-behandling-av-voksne-pasienter-med-myelomatose-som-har-mottatt-minst-en-tidligere-behandling)