Selpercatinib til behandling av voksne med avansert RET-fusjonspositiv ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som trenger systemisk terapi

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/selpercatinib-til-behandling-av-voksne-med-avansert-ret-fusjonspositiv-ikke-smacellet-lungekreft-nsclc-som-trenger-systemisk-terapi)