Semaglutid (Ozempic) 2 mg til behandling av diabetes mellitus type 2

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/semaglutid-ozempic-2-mg-til-behandling-av-diabetes-mellitus-type-2)