Siponimod til behandling av sekundær progressiv multippel sklerose (SPMS)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(https://www.helsebiblioteket.no/mednytt/legemidler/siponimod-til-behandling-av-sekundaer-progressiv-multippel-sklerose-spms)