Sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir til behandling av kronisk hepatitt C infeksjon hos voksne

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(https://www.helsebiblioteket.no/mednytt/legemidler/sofosbuvir-velpatasvir-voxilaprevir-til-behandling-av-kronisk-hepatitt-c-infeksjon-hos-voksne)