Somapacitan til hormonsubstitusjonsbehandling ved veksthormonmangel hos voksne (AGHD)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/somapacitan-til-hormonsubstitusjonsbehandling-ved-veksthormonmangel-hos-voksne-aghd)