Somatrogon til barn med veksthormonmangel

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/somatrogon-til-barn-med-veksthormonmangel)