Sotagliflozin i kombinasjon med insulin til behandling av type 1-diabetes

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/sotagliflozin-i-kombinasjon-med-insulin-til-behandling-av-type-1-diabetes)