Sotorasib til behandling av lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft med KRAS G12C-mutasjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/sotorasib-til-behandling-av-lokalavansert-eller-metastatisk-ikke-smacellet-lungekreft-med-kras-g12c-mutasjon)