Streptozocin (Zanosar) til behandling av vaksne med inoperable, avanserte eller metastatiske nevroendokrine svulstar (NET) med opphav i pankreas, i kombinasjon med 5-fluorouracil.

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/streptozocin-zanosar-til-behandling-av-vaksne-med-inoperable-avanserte-eller-metastatiske-nevroendokrine-svulstar-net-med-opphav-i-pankreas-i-kombinasjon-med-5-fluorouracil)