Subkutant administrert human immunglobulin (SCIgG, Hizentra) i vedlikeholdsbehandling av kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyradikulonevropati (CIDP)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/subkutant-administrert-human-immunglobulin-scigg-hizentra-i-vedlikeholdsbehandling-av-kronisk-inflammatorisk-demyeliniserende-polyradikulonevropati-cidp)