Tafamidis (Vyndaqel) til behandling av transtyretin amyloidose polynevropati

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/tafamidis-vyndaqel-til-behandling-av-transtyretin-amyloidose-polynevropati)