Tebentafusp til behandling av HLA-A*02:01 positive voksne pasienter med ikke-resektabel eller metastatisk uvealt melanom

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/tebentafusp-til-behandling-av-hla-a-02-01-positive-voksne-pasienter-med-ikke-resektabel-eller-metastatisk-uvealt-melanom)