Teduglutid (Revestive) til behandling av pasienter fra 4 måneders korrigert alder (corrected gestational age) og eldre med kort tarm-syndrom

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/teduglutid-revestive-til-behandling-av-pasienter-fra-4-maneders-korrigert-alder-corrected-gestational-age-og-eldre-med-kort-tarm-syndrom)