Tikagrelor (Brilique) forebyggende mot kardiovaskulære hendelser hos pasienter med koronar arteriesykdom og samtidig diabetes type 2

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/tikagrelor-brilique-forebyggende-mot-kardiovaskulaere-hendelser-hos-pasienter-med-koronar-arteriesykdom-og-samtidig-diabetes-type-2)