Tikagrelor (Brilique) som tilleggsbehandling med acetylsalisylsyre ved sekundærprofylakse hos voksne pasienter med akutt iskemisk slag eller transitorisk iskemisk attakk

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/tikagrelor-brilique-som-tilleggsbehandling-med-acetylsalisylsyre-ved-sekundaerprofylakse-hos-voksne-pasienter-med-akutt-iskemisk-slag-eller-transitorisk-iskemisk-attakk)