Tirbanibulin mesilate til topikal behandling av ikke-hyperkeratotiske, ikke-hypertrofiske aktiniske keratoser

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/tirbanibulin-mesilate-til-topikal-behandling-av-ikke-hyperkeratotiske-ikke-hypertrofiske-aktiniske-keratoser)